×

Warning message

Past event disabled.

Masterclass #1 - BA & Ecosystem innovation by Peter Nobels

Wednesday, September 8, 2021 -
7:00pm to 8:30pm

BA & Ecosysteem innovatie

Als Business Analist kom je steeds vaker in situaties waarbij de stakeholders van de oplossing uit verschillende organisaties komen. We zien immers steeds meer platformen die verschillende partijen met elkaar verbinden: Marktplaats.nl voor kopers en verkopers van 2e-handsspullen, AirBNB voor hosts en guests en Uber voor taxichauffeurs en passagiers. Daarbij is er de behoefte dat deze platform-oplossingen dynamische samenwerkingen ondersteunen; dus geen voorgedefinieerde value chains met bekende partners, maar meer ad hoc samenwerkingen, tussen soms voor elkaar onbekende partijen, rondom een gemeenschappelijk eindresultaat (dit wordt ook wel ecosysteem innovatie genoemd). Hoe vertaal je in zo'n situatie de vereisten van deze verschillende stakeholders naar een samenhangend ontwerp voor zo'n platform? Deze Masterclass biedt je daarvoor inzichten, handvatten en voorbeelden.

BA & Ecosystem innovation

As a Business Analyst, you will increasingly find yourself in situations where the stakeholders of the solution come from different organizations. After all, we see more and more platforms that connect various parties: Marktplaats.nl for buyers and sellers of second-hand items, Airbnb for hosts and guests, and Uber for taxi drivers and passengers. In addition, there is a need for these platform solutions to support dynamic collaborations, so no predefined value chains with known partners. But more ad hoc collaborations, between parties sometimes unknown to each other, around an expected result (this is also called ecosystem innovation). How do you translate the requirements of these different stakeholders into a coherent design in such a situation? This Masterclass offers you insights, handles, and examples.

Event Details: 
Online session, hosted by Networkapp
Event Location: 
Online session, hosted by Networkapp
Speaker: 
Peter Nobels
Location Name: 
Online session, hosted by Networkapp
0,00 €