×

Warning message

Past event disabled.

MASTERCLASS BY THE HUMAN BA TOOLKIT: Socratisch gesprek

Thursday, September 22, 2022 -
1:00pm to 5:00pm

!! UPDATE: INSCHRIJVEN VOOR DEZE MASTERCLASS IS NIET MEER MOGELIJK !!

Als Business Analist heb je vele sociale vaardigheden in je toolkit. Vragen stellen, interviewen, luisteren, overtuigen, debatteren….. we draaien onze hand er niet voor om.
Maar soms tref je een situatie waarbij je iets meer nodig hebt. Als je ziet dat er te snel voor een bepaalde oplossing wordt gekozen.
Als je voelt dat iets niet lekker zit, dat de gekozen richting schuurt met waarden, normen, ethiek en/of haaks staat op het DNA van de organisatie.
Op zo’n moment is het waardevol om stil te staan en een onderzoeksgesprek te organiseren (Socratisch gesprek).

Het doel van deze masterclass is om een verdieping van de vaardigheden te geven bij het leiden van een onderzoeksgesprek.
- Hoe hou je de lijn in het gesprek vast?
- Hoe waak je ervoor dat het onderzoeksgesprek niet ontaardt in een debat?
- Hoe zorg je ervoor dat iedereen aan bod komt?
- Hoe rond je het gesprek op een logische wijze af?

​De masterclass wordt gegeven door Hans Bolten. Hans studeerde wijsbegeerte en sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en werkt vanaf 1996 als zelfstandig trainer. Zijn opleidingsinstituut biedt o.m. trainingen op het gebied van socratische gespreksvoering, de kunst van het vragenstellen en moreel beraad. Voor uitgebreide informatie, zie www.boltentraining.nl

Wanneer organiseer je als BA bijvoorbeeld een dergelijk gesprek:
- Als de teamleden een vraagstuk willen uitdiepen voordat zij verder gaan met de ontwikkeling van systeem of proces
- Als de vraag of de motivatie achter een requirement niet duidelijk is (“de vraag achter de vraag”)
- Bij de ontwikkeling van algoritmes waarbij mensen beoordeeld worden
- Als een stap in een proces/systeem botst met je eigen ethische waarden of die van anderen
- Als je vindt dat er te weinig rekening wordt gehouden met de menselijke maat
- Als de opdrachtgever een requirement heeft waarbij de exacte betekenis verder uitgeplozen moet worden (“onze nieuwe webshop moet meer klantgericht zijn”)
- Als de gekozen oplossing niet strookt met de waarden die het bedrijf wil uitstralen

Kortom, bij vraagstukken die impact hebben en die het waard zijn om bij stil te staan voordat een oplossing verankerd wordt in processen en systemen.

Bij deze masterclass wordt een actieve deelname verwacht. Deelnemers krijgen vooraf het nodige inleeswerk toegestuurd. Daarnaast krijgen ze toegang tot een beveiligd deel van de website van Bolten Training om hun specifieke vragen vooraf te stellen.

Door deze voorbereiding is de masterclass niet alleen geschikt voor BA’s die hun vaardigheden willen aanscherpen/opfrissen, maar ook voor BA’s die met deze gespreksvorm willen kennismaken.

Het cluster Digitalisering, Innovatie en Informatie van de gemeente Amsterdam is onze host voor deze masterclass.

Deze masterclass wordt in samenwerking met de werkgroep “The Human BA Toolkit" mogelijk gemaakt.
Locatie                  : Amsterdam Centrum 
Tijd                        : 13:00 uur tot ongeveer 17:00 uur 
Deelnemers          : Minimaal 12, maximaal 18
Voertaal                 : Nederlands
 

Event Details: 
Datum: donderdag 22 september, locatie: Amsterdam Centrum
Event Location: 
Locatie @ Gemeente Amsterdam
Speaker: 
Tinny Beekman, Hans Bolten
Location Name: 
Locatie @ Gemeente Amsterdam
Event Directions: 
Locatie @ Gemeente Amsterdam
0,00 €