Online Jaarcongres 2020

Tuesday, November 10, 2020 -
9:00am to 5:45pm
 Add to Calendar

As IIBA Dutch Board, we are proud to announce our first online annual conference. Our annually recurring event will take place this year on Tuesday, November 10. Our motto of the day will be: CONNECT. LEARN. SHARE.
 
IIBA Dutch offers a variety of opportunities for us to keep momentum in our professional development, network with fellow BAs and peers from allied fields, and exchange ideas among BA community members.
 
Where the annual conference has been a place in recent years to meet fellow IIBA and BA community members, we have opted for a different format this year. The substantive program is in full development and will be finalized after the summer. We want to inform you about the setup, participation and programming.
 
Set up
The COVID measures have forced us in recent months to accelerate the introduction where it was not yet possible to work online. Many companies have (mostly) succeeded and have also proved successful. This is also the case with IIBA NL. For example, we organized several online knowledge sessions that were considered successful by visitors. We also tested with our Corporate members and determined that an online variant of the Annual Congress is more appropriate given the situation and the possibilities in this area. That made us decide to do the annual conference online this year.
 
Program
In addition to keynote speaker (s) and year 2020 in a nutshell by our chairman Martin Bloemendal various substantive topics will be discussed. The programming is taking shape more and more, so here is a glimpse into the topics that will be central:

  • Data analytics
  • Cyber security
  • Customer Journey
  • The role of Product Owner

Due to the varity of speakers and diversity of the programm the congres will take place during working hours.
 
Access
In contrast to other years, we decided to enter the annual conference through an “IIBA NL Members only”. This means that if you are a member of IIBA NL (incl. Corporate member members), you have free access after registration. But what if you are not an IIBA NL Member, but still wants to be present? Then become a member of IIBA NL for € 75,- (see: https://dutch.iiba.org/iiba-nl-netwerker-0) and you will also be assured of a virtual place at the upcoming annual conference.

Any questions? Please don’t hesitate and send an email to info@dutch.iiba.org

Kind regards,

Board IIBA Dutch Chapter

Dutch version
Als IIBA NL Bestuur zijn we trots om ons eerste online jaarcongres te mogen aankondigen. Ons jaarlijks terugkerende event zal dit jaar plaatsvinden op dinsdag 10 november a.s.
Het motto van deze dag: CONNECT. LEARN. SHARE.

Waar het jaarcongres de afgelopen jaren een plek was om collega Business Analisten te ontmoeten, hebben we dit jaar vanwege de COVID-maatregelen gekozen voor een andere opzet. Het inhoudelijke programma is volop in ontwikkeling en zal na de zomer definitief worden vastgesteld. Via deze weg willen we jou informeren over de opzet, deelname en programmering. 

De COVID-maatregelen hebben ons de afgelopen maanden ook genoodzaakt om daar waar nog niet online gewerkt kon worden dit versneld te introduceren. Bij veel bedrijven is dit (in grote mate) gelukt en ook succesvol gebleken. Zo ook bij IIBA NL. Zo hebben we een aantal online kennissessies georganiseerd die als succesvol werden beschouwd door de bezoekers. Ook hebben we bij onze Corporate members getoetst en vastgesteld dat een online variant van het Jaarcongres juist beter past gegeven de situatie. Dit heeft ons doen besluiten om dit jaar het jaarcongres online te doen.

Programmering
De programmering krijgt steeds meer vorm, dus hierbij alvast een inkijkje in de onderwerpen die centraal zullen staan:

  • Data analytics
  • Cyber security
  • Customer Journey
  • De rol van Product Owner

Het congres vindt plaats tijdens kantooruren. We bieden hierin als IIBA NL een variatie en diversiviteit aan (key note) sprekers, onderwerpen en netwerkmogelijkheden.  

Toegang
In tegenstelling tot andere jaren hebben we besloten om toegang tot het jaarcongres te doen via een “IIBA NL Members only”. Dit betekent dat als je lid bent van IIBA NL (incl. Corporate member leden) je na inschrijving gratis toegang hebt. Ben je geen lid, maar je wilt toch aanwezig zijn?  Wordt dan lid van IIBA NL via de volgende link (zie: : https://dutch.iiba.org/iiba-nl-netwerker-0). Dan ben je verzekerd van een plaats op ons jaarcongres en toegang tot onze kennissessies door het jaar heen.

Houd je mailbox in de gaten. De komende periode zullen we nadere informatie geven over de programmering en de manier van inschrijven. Heb je op voorhand vragen, stuur dan een mail naar info@dutch.iiba.org

Vriendelijke groet,
IIBA NL Bestuur

Event Details: 
Tbd
Event Location: 
Online
Location Name: 
Online
0,00 €