De “Call for Papers” voor het IIBA NL jaarcongres 2017 is geopend!

Het volgende IIBA NL congres zal plaatsvinden op dinsdag 14 november 2017 in De Landgoederij in Bunnik (onder voorbehoud). Wij nodigen iedereen van harte uit zijn/haar voorstel in te dienen. Hieronder is het hoofdthema van 2017 verder toegelicht.
 
Blockchain, Internet of Things, nanotechnologie, cloudcomputing, crowdsourcing, big data, robotics en Artificial Intelligence. Tien jaar geleden zei het ons nog niet zoveel, maar inmiddels is de voortschrijdende digitalisering van grote invloed op ons dagelijkse, privé en bedrijfsleven. Door de almaar toenemende digitalisering hebben we op elk moment van de dag toegang tot relevante informatie, die in toenemende mate van invloed zijn op onze manier van leven. Daarom hebben we voor het volgende IIBA NL jaarcongres het volgende thema gekozen:
 

“Digitalisering en Business Analyse”

 
Wilt u uw praktijk -aanpak, -methodiek, -ervaringen, -successen of lessons learned met digitalisering met vakgenoten delen? Wilt u laten zien hoe de digitalisering in uw bedrijf verloopt en wat business analyse heeft bijgedragen? Of u in uw rol als business analist heeft bijgedragen? Wilt u een workshop, ronde tafel of andere actieve sessie verzorgen op dit gebied? Dien dan uw voorstel in!
 
Indienen van voorstel: Voorstellen kunnen verzonden worden naar het e-mailadres: info@dutch.iiba.org. Uw voorstel bestaat uit:

  • Naam en functie van de spreker(s) en de naam van de werkgever/opdrachtgever,
  • Onderwerp van het voorstel,
  • Voorstel van de titel van de presentatie/workshop
  • Omschrijving van de inhoud van het voorstel met een specifieke toelichting waarin staat op welke manier het onderwerp het werkveld van de BA raakt (in 500 – 1000 woorden)
  • Vorm waarin het voorstel behandeld wordt (bijv. workshop, presentatie, discussie, uitwerking praktijkcase).
  • (Verwachte) Benodigde hulpmiddelen.

 
Beoordeling: Evaluaties van het IIBA NL congres tonen aan dat de deelnemers praktijkverhalen het meest waarderen. Bij de toetsing van de voorstellen zal hier sterk gelet worden. Praktijkervaringen opgedaan in projecten vertelt door/met stakeholders van het proces en/of systeem hebben de voorkeur.
 
Belangrijke data:

4 maart 2017    Deadline indienen Papers IIBA NL jaarcongres
4 april 2017    Terugkoppeling van het IIBA NL bestuur naar de indieners toe of het voorstel geaccepteerd is
8 mei 2017      Geselecteerde sprekers sturen de eerste (concept) versie van hun presentatie naar de programmaraad
30 juni 2017 Vanaf 30 juni vragen we om de definitieve versie van de presentatie al een keer aan het IIBA NL bestuur voor te leggen. Exacte timing daarvan gebeurt in onderling overleg met de spreker.

 
We zien uw voorstel graag tegemoet!
 
Met vriendelijke groet
Het Bestuur IIBA NL