Korte sprintjes trekken voor nieuwe applicaties met BABoK®

Agile levenscyclus op papier
Als Business Analist Enterprise Data & Information (EDI) bij ABN AMRO verbind ik de wensen van de commerciële afdeling, met de mogelijkheden van IT. Dat klinkt gemakkelijk, maar is soms een behoorlijke puzzel. Om uiteindelijk de applicatie of het systeem te bouwen waar iedereen om vraagt, moet ik vaak de ‘vraag achter de vraag’ achterhalen.
 
Binnen ABN AMRO werken we hard aan de herinrichting van alle IT-systemen; een ambitieus programma dat al enkele jaren duurt. Tegelijkertijd voeren we veranderingen door in de huidige systemen. We blijven dus onze klanten optimaal bedienen. Hierbij zijn de wensen van de bedrijfsonderdelen die direct in verbinding staan met de klant leidend. Die wensen haken vaak direct in op de direct business needs of de (meer op de langere termijn gerichte) strategie van het bedrijf.

Snel veranderend speelveld
Wat mijn werk interessant maakt, is dat dit speelveld steeds sneller verandert. Vroeger kon je als bank toe met een strategie voor 5 jaar. We zetten nog steeds dit soort langetermijnstrategieën uit, maar passen ze steeds vaker tussentijds aan. En steeds sneller. Vaak is IT de katalysator voor die verandering. IT maakt het mogelijk veranderingen in applicaties en systemen steeds sneller door te voeren. Maar bijvoorbeeld ook om snel nieuwe verdienmodellen te lanceren. Op die ontwikkelingen moet je inspelen. Dat vraagt wendbaarheid en efficiëntie. Als organisatie kom je niet meer weg met oplossingen die je pas na één jaar oplevert. Tegen die tijd zijn je klanten al afgehaakt.
 
Doelen helder stellen
Als Business Analist sta ik mede aan de basis van het succes van IT-projecten. Ik help doelen helder te stellen en te beschrijven welke behoeften de commerciële onderdelen van de bank hebben. Zo’n project begint bij ruwe eisen en eindigt met een oplossing die past binnen de doelstellingen van de bank. Het verzamelen van de wensen en eisen van de business is een iteratief proces; je begint heel breed en komt steeds meer tot de kern. Vaak gaat het om het achterhalen van ‘de vraag achter de vraag’: de commerciële afdeling vraagt dit, maar wat willen ze nu écht? Soms is er ook nog geen duidelijk beeld. Ook communicatie is erg belangrijk. Bij een eis als ‘toegankelijkheid’ heeft iedereen natuurlijk een ander beeld.

Werken in korte sprints
De ‘Guide to the Business Analysis Body of Knowledge® (BABoK® Guide)’ helpt bij dit proces. De BABoK Guide is de wereldwijd erkende standaard voor het uitvoeren van business analyse activiteiten. De Business Analisten binnen ABN AMRO volgen een intensieve training om te werken volgens de BABoK Guide. In het kort zorgt de standaard dat alle analisten op dezelfde manier werken. Ook zorgt BABoK dat we de wensen van de business niet als losse onderdelen behandelen, maar veel meer vanuit een overkoepelende aanpak uitvoeren. Ook maken we gebruik van de agile scrum-methodiek, waarbij we projecten in onderdelen hakken en ze in kleine ‘sprints’ afronden. Het voordeel van scrummen, vind ik dat we voortdurend onze interne klant betrekken bij wat we bouwen. Ze zien direct of het aan hun verwachtingen voldoet. Dat geeft je de kans tijdig bij te sturen. Grote projecten vallen of staan bij de medewerking van alle stakeholders. Als collega’s regelmatig zien wat je oplevert, dan zorgt dit voor draagvlak binnen het projectteam.
 
Flexibiliteit en standaardisering met de adoptie van BABoK®
Met de adoptie van de BABoK® is ABN AMRO er in geslaagd om tot een gemeenschappelijke manier van werken te komen. Er is een goede balans tussen flexibiliteit en standaardisering. Als Business Analist hebben we veel ruimte om het vakgebied van business analyse naar eigen inzicht in te vullen en begrijpen wij elkaar moeiteloos, omdat we BABoK® gebruiken om over het vakgebied te spreken.

Boeiende werkgever
Werken bij ABN AMRO bevalt me uitstekend. Als Business Analist speel je een integrale rol bij het succes van IT-projecten. Je krijgt daar ook de credits voor. Het blijft mooi het eindresultaat van een langdurig project terug te zien. ABN AMRO is een boeiende werkgever voor IT’ers. Niet alleen maakt de dynamiek rondom de bank het heel interessant, ook de grootte van de organisatie stimuleert me. Als je het idee hebt dat je uitgeleerd bent in je huidige functie, dan zijn er zoveel mogelijkheden je blikveld te verruimen. De bank moedigt dat ook aan. Logisch, je krijgt er alleen maar betere IT’ers voor terug!

Ed Stekelenburg
Ed Stekelenburg is sinds 2014 Senior Business Analist Enterprise Data & Information (EDI)