Werkgroep BABOK en BiSL

Trekker: Marcel Schaar

Achtergrond en doelstelling

De Nederlandse chapter van het International Institute of Business Analysis (IIBA) en de ASL BiSL Foundation willen onderzoeken waar de raakvlakken, overeenkomsten en verschillen zijn met betrekking tot hun respectievelijke vakgebieden. Hiertoe gaan zij op basis van de frameworks BABOK (Business Analysis Body of Knowledge) en BiSL (Business Information Services Library) een werkgroep oprichten, met als doel om binnen de scope van het domein informatie (voorziening en technologie), de vakgebieden en frameworks te verkennen en daarover verslag te doen in de vorm van een white paper.

Aanpak 

Naar verwachting zal de werkgroep vijf keer bij elkaar komen in de periode december 2013 – april 2014, met in januari/februari toetsing van tussenproducten binnen een bredere kring, en uitgave van de publicatie in april 2014. Het achterliggende doel van deze exercitie is om beide vakgebieden te verrijken waarmee slagvaardiger geacteerd kan worden, zowel binnen elk vakgebied als in onderlinge samenwerking. Werkgroepleden moeten bereid zijn om samen met een evenknie, enkele paragrafen van het white paper in concept uit te werken.

De eerste meeting en kick off was op dinsdag 3 december 2014.. Besproken zijn het BABOK en BiSL framework en overlapping (zie presentatie).

Resultaat

De werkgroep heeft inmiddels een whitepaper opgeleverd betreffende BABOK v2 en BiSL. Download hier. De werkgroep is voornemens om in 2016 verder te werken aan een versie van het whitepaper in combinatie met BABOK v3. 

Samenstelling werkgroep 

Op dit moment bestaat de groep uit vertegenwoordigers van de Belastingdienst, Achmea, ASR, ABN AMRO, Maise, Valori, ASL, Centric en TLC.

Hierbij een oproep aan belangstellenden in beide gebieden om hieraan deel te nemen. De werkgroep zal uit effectiviteitsoverwegingen beperkt worden tot maximaal 20 personen. U kunt zich aanmelden bij de initiatiefnemers, Marcel Schaar (via onze contactpagina), voorzitter van de IIBA NL, en Mark Smalley, directielid bij de ASL BiSL Foundation.