Over IIBA NL

Visie IIBA Dutch Chapter

De vereniging heeft tot doel om business analyse te professionaliseren en bevorderen in Nederland. Dit doel wil de vereniging bereiken door vooral:

 • het ondersteunen van een netwerk voor leden om kennis en ervaringen te delen op het gebied van business analyse.
 • het ontwikkelen en uitdragen van business analyse ‘best practices’.
 • het (h)erkennen van best practices van business analyse middels IIBA-publicaties zoals de Business Analysis Body of Knowledge (BABOK)
 • het stimuleren van certificering voor gekwalificeerde business analisten door het certificeringprogramma van IIBA.

Voordelen voor organisaties?

Business analyse is een relatief jong vakgebied, waar na een kleine 20 jaar een grote waaier van taken en technieken onder vallen. Veel bedrijven begrijpen dat gemeenschappelijk begrip essentieel is om besluiten te kunnen nemen of bepaalde taken te kunnen starten. Zo is het inmiddels bij veel bedrijven ‘best practice’ om requirements te schrijven (al dan niet in een agile werkvorm) om software te kunnen ontwikkelen. Een ander voorbeeld is dat bij veel grotere bedrijven het ‘best practice’ of zelfs wettelijk vereist is om inzicht te hebben in de ‘current state’ (met bijvoorbeeld procesmodellen) om aan te kunnen tonen de risico’s afdoende te beheersen.
 
De vereniging stelt dat - ongeacht kleine en grote veranderingen van werkwijzen van organisaties en ontwikkeling van techniek - verandertrajecten binnen bedrijfsleven en overheid onverminderd vragen om begrip dat een resultante is van business analyse taken.
 
Wendbare organisaties hebben een continue behoefte aan begrip van hun huidige situatie en de richting waar ze heen willen en kunnen bewegen. Groeiende vakgebieden als data-analyse vallen hier ook onder en gedijen vaak beter in een context van ‘best practice’ business analyse taken.
 

Wat levert het professionaliseren van business analyse op?

Het verbeteren van het begrip rondom gewenste verandering maakt de slagingskans van een initiatief groter. Dit draait dan om begrip rondom de sleutelconcepten van Business Analyse:

 • Welke probleem of welke kans ligt ten grondslag aan een potentiele verandering?
 • Wat is de context van de verandering?
 • Wat is de waarde van de verandering?
 • Wie zijn de stakeholders van de verandering en hoe beinvloedt dit de verandering?
 • Welke oplossingen moeten ontwikkeld worden als onderdeel van de verandering?
 • Wat houdt de verandering in?

Professionele en idealiter IIBA gecertificeerde business analysten brengen balans tussen alle bedrijfsmiddelen (b.v. ICT, processen, etc.) en de strategische, tactische en operationele bedrijfsdoelen. Deze balans leidt dan weer tot onder meer:

 • Betere producten en diensten.
 • Lagere kosten door bijvoorbeeld:
 • De focus op bedrijfsmiddelen die bijdragen een concrete doelen.
 • Betere afstemming en bewustwording van beschikbare bedrijfsmiddelen.
 • Minder risico’s of beter inzicht in risico’s.