Studiegroep CCBA/CBAP certificering

Eén van de doelstellingen van IIBA (NL) is de professionalisering van het vak van Business analist. Eén van de middelen daarvoor is de certificering van business analisten door middel van ECBA, CCBA of CBAP certificaten. Hoe meer mensen een van deze certificaten hebben en hoe meer bedrijven dit erkennen en des te beter zijn de professionals herkenbaar in hun vak.

ECBA Certificering, het Foundation niveau zeg maar, kun je het beste zelfstandig doen door de BaBOK te lezen en een e-learning of training bij een EEP te volgen.

CCBA en CBAP Certificeringen hebben wat meer om het lijf en daar is bovendien niet een enkele training voor. Daarom heeft IIBA NL sinds 2012 een studiegroep opgericht, getrokken door Jan Willem Knop, CBAP, om leden van IIBA NL te stimuleren te gaan voor een van de genoemde certificaten. Doelstelling van de studiegroep is de deelnemers te stimuleren (en elkaar te laten stimuleren) in het certificatieproces en het leren voor het examen. We doen dat door ervaringen op het gebied van het assessment-proces uit te wisselen, proefexamens met elkaar te maken en te bespreken en steeds hoofdstukken van de BABOK te bespreken en daarover ervaringen uit de praktijk uit te wisselen. Naast de (ongeveer) maandelijkse bijeenkomsten gebruiken we verschillende media om informatie en ideeën uit te wisselen.

Op dit moment werken we aan de oprichting van een nieuwe studiegroep. Basis daarvoor zijn de kandidaten bij onze Coorporate Member ABN-AMRO. Maar ook niet ABN-AMRO BA's kunnen aansluiten. Er is nog plaats voor enkele leden dus meld je aan!