Werkgroep "The Human BA Toolkit"

Werkgroep "The Human BA Toolkit"
Begin 2020 zijn wij - een groep bevlogen Business Analisten - bij elkaar gaan zitten om open met elkaar te verkennen hoe we ons vak (en onszelf) verder zouden kunnen ontwikkelen. “Nog verder?” horen we sommigen denken. Een Business Analist is toch al van vele markten thuis? Onze huidige toolkit zit vol met kennis van processen, systemen, methoden, technieken, domein specifieke kennis én met kennis over mensen en organisaties. Ja, daar zijn wij het volmondig mee eens. Maar we zien ook dat de huidige toolkit van de Business Analist (hierna: BA) vooral gericht is op het analyseren en ontwikkelen van de gestructureerde kant van de organisatie: processen, informatie en systemen. En, hoewel we beschikken over een flinke dosis aan sociale en communicatieve vaardigheden, passen we die vooral toe om ons analysewerk van de gestructureerde kant te kunnen doen.
 
De missie van onze werkgroep is om de BA toolkit aan te vullen met kennis van organisatiemodellen en sociale vaardigheden. Hoe gaaf zou het zijn als een BA ook de intermenselijke dynamiek van een organisatie leert analyseren. Dus ook gedrag, leiderschap en cultuur en het uitvoeren van de daarop gebaseerde interventies. Hoe mooi zou het zijn als de BA ook zijn/haar sociale vaardigheden verder ontwikkelt en daar (nog) beter gebruik van kan maken. In allerlei verschillende omstandigheden en organisatieculturen. Als werkgroep werken wij vanuit het geloof dat het onze rol van BA krachtiger maakt. Naar ons inzicht kan een BA hiermee (nog) meer waarde leveren aan de menselijke kant van de verandering. Dit is o.a. waardevol in organisaties die steeds meer wendbaar aan worden zijn. Als werkgroep willen we daarom de toolkit van de BA uitbreiden.

Vanuit onze werkgroep hebben we contacten met experts op het gebied van Organisatiekunde en sociale vaardigheden. Met hen onderzoeken we hoe hun vakgebied op een praktische manier een versterking kan vormen voor ons vak van Business Analyse. ‘Connecting the dots’ tussen de vakgebieden én uitbreiding van het netwerk met experts op deze terreinen.

Inmiddels zijn er i.s.m. deze werkgroep en IIBA NL een aantal mooie masterclasses georganiseerd. Voor 2023 hebben een aantal mooie masterclasses voor jou en onze BA vakgenoten ontwikkeld. Je kan het overzicht vinden op Events List | IIBA NL

Meedoen met deze vakgroep? 
We hopen dat we met deze reeks aan masterclasses jou en onze BA community mogen inspireren. Wellicht ben je zelf ook geïnteresseerd in een bepaald onderwerp en de toepassing hiervan in het BA vak. Of ben je zelf een expert in een vaardigheid? Meld je dan bij een van onderstaande werkgroepleden. Het zou fijn zijn om de reeks ook volgend jaar een vervolg te kunnen geven met onderwerpen die jou aanspreken. Lijkt het je leuk om een actieve bijdrage te leveren aan deze vakgroep, stuur dan een e-mail naar: info@dutch.iiba.org 

Is getekend,

John Bilius     Frank Huisman     Tinny Beekman     Gert Zweedijk, CBAP, AAC, DASSM