Werkgroepen

Werkgroep "BA of the Future"
Als IIBA NL hebben we ons voor 2021 ten doel gesteld om ons vakgebied bij de nieuwe generatie onder de aandacht te brengen. We hebben hiervoor de werkgroep “BA of the Future” opgericht.

Missie
Onze missie als werkgroep is om studenten van Hogescholen en/of Universiteiten te enthousiasmeren voor ons vak en de capability “Business Analyse” in het algemeen. Dit doen we o.a. door het geven van gastcolleges over zowel de theorie (o.b.v. BABOK framework) als de praktijk. Ook plaatsen we interessante en (student)gerichte content op onze website en LinkedIn-pagina. Tevens zetten we ons IIBA NL-netwerk breed in om o.a. de vraag voor stage/afstudeeropdrachten vanuit de Hogescholen te 'matchen' op een behoefte bij onze sponsoren en aanverwante netwerkcontacten. Ook het (pro)actief meedenken over het opnemen/incorporeren van het vak Business Analyse / BABOK in het curriculum. 

Werkgroep
De werkgroep bestaat uit de volgende deelnemers:

Resultaten
Inmiddels hebben we onze ervaringen op twee Hogescholen mogen delen, te weten: HU University of Applied Sciences Utrecht (Hogeschool Utrecht) en HRO Rotterdam University of Applied Sciences

Kan ik meedoen?
Lijkt het jou leuk om actief bij te dragen aan deze werkgroep door bijvoorbeeld het geven van een gastcollege of wil je als geinteresseerde(n) vanuit een educatieve instelling meer weten over de opgedane ervaringen bij de HU e/n HRO? Stuur dan een e-mail naar: info@dutch.iiba.org of neem contact op met een van onderstaande leden,

We hopen je te zien of spreken! 

Arnoud, Rene en Sander