About IIBA®

Visie IIBA Dutch Chapter

De vereniging heeft tot doel de praktische uitvoering van business analyse te professionaliseren en bevorderen in Nederland.

Dit doel wil de vereniging bereiken door:

1. Het ondersteunen van een netwerk voor leden om kennis en ervaringen te delen.

2. Het ontwikkelen en uitdragen van best practices.

3. Standaardiseren door het definieren van business analyse middels de Business Analysis Body of Knowledge (BABOK)

4. Certificering van gekwalificeerde business analisten door een erkend certificeringprogramma.

Voordelen voor organisaties?

De vereniging stelt dat er onvoldoende kwaliteit uit het voortraject wordt geleverd. Onderzoek geeft aan dat “71% van de software projecten faalt, 
vanwege slecht requirements management, waardoor het de grootste reden voor project falen is” Bron: CIO magazine, Standish Group.

Wat levert professionaliseren van business analyse op?

1. Verbeteren van de kwaliteit van het voortraject maakt de slagingskans van projecten groter

2. Kostenbesparing door effectiever en efficiënter werk door gecertificeerde business analisten

3. Door uitwisselen van best practices het niveau van voortraject als geheel verbeteren

Uiteindelijk gaan de bedrijfsprocessen de bedrijfsdoelen beter ondersteunen waardoor het rendement van de bedrijven toeneemt.