×

Warning message

Past event disabled.

Sessions of Inspiration : #1 - Analyze Current State

Tuesday, June 28, 2022 -
5:00pm to 9:00pm

Deel 1: Analyseren huidige situatie

Begin dit jaar hebben we een vragenlijst uitgestuurd aan alle leden en op basis van jullie antwoorden hebben we als bestuur een aantal onderwerpen en vormen geselecteerd die jullie interessant vinden. Hieruit bleek dat jullie graag op interactieve wijze theorie en praktijkervaring met elkaar willen delen. Als IIBA NL willen we deze behoefte graag faciliteren. Daarom willen we voor de zomer starten met een nieuwe reeks van kennissessies onder de naam “Sessions of Inspiration”.

Kom uit je comfort zone en in de kern! In dit nieuwe concept van kennissessie gaan we in verschillende vormen met elkaar in gesprek over Business Analyse als vak(gebied). We denken dat – nu we weer vrij mogen bewegen – het een meerwaarde is/geeft om dit soort sessies in fysieke vorm te doen. Juist het delen van ervaringen en hierover in gesprek gaan, maar ook het geven en/of ontvangen van feedback zien we als meerwaarde.

Er wordt hard gewerkt aan een leuke en interessante agenda voor de eerste sessie. Het onderwerp van deze avond is “Analyze Current State”. Vanuit onze ervaring weten we dat deze belangrijke eerste analysestap op veel verschillende manier (en soms niet) wordt uitgevoerd. Op welke manieren kan dat, en wat is de meerwaarde om het wel of niet grondig te doen? Zijn er technieken die jou hierbij kunnen helpen en zo ja op welke manier dan? Een greep uit de vragen die zoal spelen en we vaker horen.

Zet de datum van dinsdag 28 juni a.s. in jouw agenda. Locatie is Hogeschool Utrecht.

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar: info@dutch.iiba.org o.v.v. “Sessions of Inspiration”.

  • Wanneer : dinsdag 28 juni a.s.
  • Waar : Hogeschool Utrecht, Heidelberglaan 15, lokaal: HL15-3.058 (3e verdieping). Gasten mogen daar direct naar toe. Parkeergarage Cambridgelaan
  • Hoe laat : 18:00 uur tot ongeveer 21.00 uur. Inloop vanaf 17:30 uur
  • Voertaal: Engels (indien er geen anderstaligen aanwezig zijn, zal de voertaal Nederlands zijn)

Part 1: Analyzing Current state
At the beginning of this year we sent out a questionnaire to all members. Your replies showed us that you would like to share (more) theory and practical experiences with each other in an interactive way. As IIBA NL we would like to facilitate this need. That is why we want to start a new series of knowledge sessions before this summer under the name "“Sessions of Inspiration”.  

Get out of your comfort zone and into the core! In this new concept of knowledge sessions, we will discuss Business Analysis as a subject (area) in various forms. We think and hope that – now that we are allowed to move freely again – it is/gives an added value to do these types of sessions in physical form. We do believe that sharing experiences, discussing with and receiving feedback from other peers, will give you as a Business Analyst Professional (more) insights and added value.

We are working a fun and interesting agenda for the first session. The topic of this evening is "Analyze Current State". From our experience, we know that this important first analysis step is carried out in many different ways (and sometimes not). In what ways can this be done, and what is the added value of doing it thoroughly or not? Are there any techniques that can help you with this and if so in what way? A selection of the questions that play a role and we hear more often. 

Place the date of Tuesday 28th June in your agenda. Location is Hogeschool Utrecht.

You can register by sending an e-mail to: info@dutch.iiba.org based on “Sessions of Inspiration”.
 

  • When : Tuesday 28th June.
  • Where : Hogeschool Utrecht, Hogeschool Utrecht, Heidelberglaan 15, lokaal: HL15-3.058 (3e verdieping), guests can go there directly. Parking: Cambridgelaan.
  • Time: 18:00 - 21.00 uur. Walk-in from 17:00 uur (CET).
  • Language: English (if there are no non-native speakers present, the language will be Dutch).
Event Details: 
Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar: info@dutch.iiba.org o.v.v. “Sessions of Inspiration: #1”.
Event Location: 
Hogeschool Utrecht, Heidelberglaan 15, lokaal: HL15-3.058 (3e verdieping). Gasten mogen daar direct naar toe. Parkeergarage Cambridgelaan.
Speaker: 
Martin Bloemendal, Christel Reukers
Location Name: 
Hogeschool Utrecht (HU)
Event Directions: 
Hogeschool Utrecht, Heidelberglaan 15, lokaal: HL15-3.058 (3e verdieping). Gasten mogen daar direct naar toe. Parkeergarage Cambridgelaan.
Event Type: 
On-site
0,00 €