Werkgroep BA Tooling

Trekker: Marnix Joosten

Dit resultaat vraagt om actie!

De werkgroep stelt haar resultaat: de BA Tool Evaluator beschikbaar: een overzicht van de meeste gebruikte tools die een analist kan gebruiken voor zijn specifieke werk, met daarbij de mate waarin die tool bijdraagt aan zijn werkzaamheden, gebaseerd op de BABOK. De BA Tool Evaluator wordt gevoed door evaluaties van gebruikers en de werkgroep vraagt jou om de tools die jij gebruikt, aan de BA Tool Evaluator toe te voegen door het opsturen van een ingevulde BA Tool Evaluation form.

Achtergrond & doelstelling 

Een business analist kan zijn werk efficiënter uitvoeren met ondersteuning van goede tools, maar welke tools zijn er en welke te kiezen? Doelstelling van deze werkgroep is het ontwikkelen van een hulpmiddel: de BA Tool Evaluator, waarmee tools beoordeeld kunnen worden voor het gebruik bij analyseactiviteiten zoals die zijn beschreven in de BABOK.

De BA Tool Evaluator wil een objectief overzicht geven van de meest gebruikte Business analyse (BA) tools en hoe geschikt die zijn voor  de kernactiviteiten van de business analist. De werkgroep BA Tooling van de IIBA-NL heeft de taak op zich genomen een instrument te ontwikkelen om tot zo’n overzicht en inzicht te komen. Belangrijk uitgangspunt is de BABOK (Versie 2.0): een internationaal referentiekader voor het vak Business Analyse. De BABOK is objectief samengesteld door de internationale gemeenschap en niet gebonden aan toolleveranciers. Het beschrijft de kennisgebieden van analyse en binnen elk kennisgebied de activiteiten, taken en technieken die een analist moet kunnen toepassen.

Aanpak

De werkgroep heeft elk kennisgebied van de BABOK geanalyseerd en op basis van de beschreven activiteiten, taken en technieken evaluatiecriteria voor BA-tools opgesteld. Elk criterium heeft een beperkt aantal gewogen opties en heeft zelf ook een gewicht. Het resultaat van de evaluatie wordt uitgedrukt in een scoringspercentage per kennisgebied. De werkgroep heeft in de BA Tool Evaluator bovendien een totaaloverzicht opgenomen, waarin de resultaten van alle toolevaluaties gezamenlijk worden getoond. De gebruiker kan in dit overzicht aangeven welke kennisgebieden voor hem van belang zijn en vervolgens geeft de BA Tool Evaluator aan welke tools deze kennisgebieden het best ondersteunen met een doorkijk naar de evaluaties die aan dit beeld ten grondslag liggen. Omdat de objectiviteit van individuele evaluaties niet gegarandeerd kan worden, is gekozen voor transparant model, waarbij de gebruiker de resultaten terug kan traceren naar die individuele evaluaties al dan niet voorzien van de gegevens van de evaluator.

Actie

De meetlat ligt klaar en kan gebruikt worden om BA-tools te evalueren. De IIBA-NL vraagt aan al haar leden en andere enthousiaste toolgebruikers hun BA-tools te evalueren door het invullen van dit BA Tool Evaluation form. Hierin is ook een overzicht met de meeste gebruikte BA-tools opgenomen. Voor analisten biedt het evalueren van zijn/haar tool een manier om die tool beter te leren kennen én geeft meteen een inzicht in de BABOK. Voor organisaties kan het evalueren van tools helpen bij de tool-keuze.
Als je je tool goed kent, kost het invullen niet veel tijd. Ingevulde formulieren kan je terugsturen naar info@dutch.theiiba.org. Met elke evaluatie wordt de BA Tool Evaluator zelf weer beter en completer!

Resultaat

IIBA-NL neemt alle ingezonden evaluaties op in de BA Tool Evaluator (thans versie van mei 2014) en stelt deze vrij ter beschikking aan business analisten en overige geïnteresseerden. 

Samenstelling werkgroep